Instalacje wewnętrzne

Projekt osiedla mieszkalnego wielorodzinnego „Nasz Gaj” w Rzeszowie – instalacje elektryczne

Budynki mieszkalne wielorodzinne (C, G, H, D, E, F) z garażem podziemnym, instalacjami wewnętrznymi, parkingiem na terenie

oraz zewnętrzną infrastrukturą  techniczną zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą

Osiedle Mieszkaniowe Wielorodzinne Nasz Gaj w Rzeszowie.