Kosztorysowanie

Wykonujemy opracowania typu:
   • kosztorysy inwestorskie
   • kosztorysy ofertowe
   • przedmiary robót
   • zbiorcze zestawienia kosztów
   • specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
   • specyfikacje istotnych warunków zamówienia.
 
Powyższe opracowania wykonujemy w oparciu o dokumentacje projektowe własne jak i powierzone zgodnie z wytycznymi zamawiającego. Podczas procesu kosztorysowania zachowujemy wytyczne oraz obowiązujące przepisy prawa polskiego i dyrektyw unii europejskiej. Kosztorysowanie odbywa się z wykorzystaniem oprogramowania ZUZIA.
 
Usługi kosztorysowania oferowane przez Ress-Inwestycje skierowane jest głównie do inwestorów, firm remontowych a także do osób prywatnych. Wszystkie usługi świadczone przez nas są sporządzane przez doświadczonych ekspertów. Zapewniamy atrakcyjną i kompleksową ofertę naszych usług.
 
Kosztorys inwestorski jest dokumentem sporządzonym w celu wyliczenia kosztów z rozbiciem na poszczególne roboty. Jego opracowanie jest podstawą do porównania ofert potencjalnych wykonawców i umożliwia przygotowanie wyceny materiałów budowlanych.

 
* - pola wymagane

O firmie

Oferta

Zadzwoń
535 935 755
Prawa autorskie © 2013 RessInwestycje sp. z o.o.