Aktualne opracowania:

 

Osiedle mieszkalne wielorodzinne "Nasz Gaj" - II

Budynki mieszkalne wielorodzinne (C, G, H, D, E, F) z garażem podziemnym, instalacjami wewnętrznymi, parkingiem na terenie

oraz zewnętrzną infrastrukturą  techniczną stanowiące III Etap zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą

Osiedle Mieszkaniowe Wielorodzinne Nasz Gaj w Rzeszowie.

Oferujemy Państwu wykonanie dokumentacji projektowej wewnętrznych instalacji elektroenergetycznych wzakresie:

instalacji wewnętrznych w budownictwie wielorodzinnym i jednorodzinnym

•instalacji wewnętrznych w budynkach użyteczności publicznej (szkoły, szpitale, hale sportowe)

•instalacji zasilających oraz wewnętrznych w budynkach przemysłowych

•instalacji monitoringu CCTV, alarmów oraz domofonowych

•wewnętrznych instalacji rozdziału energii, oświetlenia, sterowania, zasilania urządzeń technicznych itechnologicznych wpełnym zakresie idla wszystkich typów obiektów

•instalacji awaryjnych ibezpieczeństwa

•instalacji ochronnych, odgromowych iuziemiających

•instalacji aparatury kontrolno-pomiarowej winstalacjach przemysłowych itechnologicznych

•obliczeń technicznych: bilanse mocy elektrycznej, dobór zabezpieczeń, obciążalność kablowa, warunki ochrony, obliczenia związane zdoborem oświetlenia

•koncepcji funkcjonalno-przestrzennych 


 


 


* - pola wymagane

O firmie

Oferta

Zadzwoń
535 935 755
Prawa autorskie © 2013 RessInwestycje sp. z o.o.