Oferta projektowa

Firma RESS-INWESTYCJE Sp. z o.o. zajmuje się kompleksową obsługą osób fizycznych oraz instytucji dotyczącą opracowania dokumentacji projektowej sieci i urządzeń elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia w zakresie:

  • projektowania instalacji elektrycznych linii średniego napięcia: przebudowy, kablowania, modernizacje
  •  projektowania instalacji elektrycznych stacji transformatorowych 15/0,4 kV: napowietrznych, kontenerowych, wewnętrznych
  •  instalacji linii energetycznych niskiego napięcia oraz instalacje oświetlenia ulicznego: przebudowy, kablowania, modernizacje
  •  instalacji przyłączy energetycznych zgodnie ze standaryzacją operatorów sieci, rozbudowy i przebudowy sieci energetycznych
  • instalacji wewnętrznych w budownictwie wielorodzinnym i jednorodzinnym
  • uzgodnień z lokalnymi operatorami sieci energetycznych

Zapraszamy firmy oraz inwestorów prywatnych do  naszego biura celem  przygotowania pełnej dokumentacji techniczno-prawnej.