Sieci i urządzenia

Oferujemy Państwu wykonanie dokumentacji projektowej sieci i urządzeń elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia w zakresie:

  • projektowania instalacji elektrycznych linii średniego napięcia: przebudowy, kablowania, modernizacji,
  • projektowania instalacji elektrycznych stacji transformatorowych 15/0,4 kV: napowietrznych, kontenerowych, wewnętrznych,
  • instalacji linii energetycznych niskiego napięcia oraz instalacji oświetlenia ulicznego: przebudowy, kablowania, modernizacji,
  • instalacji przyłączy energetycznych zgodnie ze standaryzacją operatorów sieci, rozbudowy i przebudowy sieci energetycznych,
  • uzgodnień z lokalnymi operatorami sieci energetycznych.

Zakres usług to począwszy od koncepcji, poprzez projekt podstawowy, projekt budowlany z uzyskaniem pozwolenia na budowę, projekt wykonawczy, aż po dokumentację powykonawczą wraz z nadzorem autorskim podczas realizacji inwestycji.

Dzięki kompetencji i profesjonalizmowi, jakie wypracowaliśmy przez lata pozostawania w branży, wszystkie zlecenia realizowane są rzetelnie, a klienci traktowani indywidualnie. Nasza kadra to projektanci posiadający niezbędną wiedzę i uprawnienia do projektowania bez ograniczeń.

Działając w branży od 2002 roku  mamy świadomość trudności technicznych oraz formalno-prawnych, z jakimi musi się zmierzyć inwestor w procesie realizacji inwestycji. Nasze doświadczenie pozwala nam zaoferować Państwu usługi z pełną odpowiedzialnością za treść merytoryczną i stronę prawną. Oferujemy bowiem, oprócz wykonania dokumentacji technicznej, również wykonanie strony prawnej inwestycji. Żadne uzgodnienia czy postępowania administracyjne nie są nam straszne. Brnąc przez gąszcz przepisów prawa, uzyskujemy wszelkie niezbędne decyzje i postanowienia. Kontaktując się bezpośrednio z urzędami, załatwiamy wszystkie wymagane formalności.

Ustalanie kosztów prac projektowych opieramy na „Środowiskowych Zasadach Wycen Prac Projektowych”. Każda wycena jest jednak tylko punktem wyjścia do ew. negocjacji cenowych. Dostosowując się do warunków rynku i potrzeb inwestora, poza ceną, gotowi jesteśmy również negocjować warunki płatności.

Zlecenia na prace projektowe realizujemy głównie dla największych spółek dystrybucyjnych w południowo-wschodniej Polsce. Naszymi klientami są jednak również instytucje samorządowe oraz firmy i osoby prywatne.

Posiadamy liczne referencje z zakresu projektowania sieci i urządzeń elektroenergetycznych.