Nadzór i kierowanie robotami


Oferujemy usługi nadzoru inwestorskiego oraz kierowania robotami budowlanymi w zakresie instalacji fotowoltaicznych, elektrycznych i sieci energetycznych w pełnym zakresie i bez ograniczeń.

Usługi nadzoru inwestorskiego i kierowania robotami pełnione są przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i należące do izb inżynierów budownictwa.