Instalacje wewnętrzne

Oferujemy Państwu wykonanie dokumentacji projektowej wewnętrznych instalacji elektroenergetycznych w zakresie:

  • instalacji wewnętrznych w budownictwie wielorodzinnym i jednorodzinnym,
  • instalacji wewnętrznych w budynkach użyteczności publicznej (szkoły, szpitale, hale sportowe),
  • instalacji zasilających oraz wewnętrznych w budynkach przemysłowych,
  • instalacji monitoringu CCTV, alarmowych oraz domofonowych,
  • wewnętrznych instalacji rozdziału energii, oświetlenia, sterowania, zasilania urządzeń technicznych i technologicznych w pełnym zakresie i dla wszystkich typów obiektów,
  • instalacji awaryjnych i bezpieczeństwa,
  • instalacji ochronnych, odgromowych i uziemiających,
  • instalacji aparatury kontrolno-pomiarowej w instalacjach przemysłowych i technologicznych,
  • obliczeń technicznych: bilanse mocy elektrycznej, dobór zabezpieczeń, obciążalność kablowa, warunki ochrony, obliczenia związane z doborem oświetlenia,
  • koncepcji funkcjonalno-przestrzennych w dziedzinie instalacji elektrycznych.