Oferta projektowa

Firma RESS-INWESTYCJE Sp. z o.o. zajmuje się kompleksową obsługą osób fizycznych oraz instytucji dotyczącą opracowania dokumentacji projektowej sieci i urządzeń elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia w zakresie:

  • projektowania instalacji elektrycznych linii średniego napięcia: przebudowy, kablowania, modernizacji,
  • projektowania instalacji elektrycznych stacji transformatorowych 15/0,4 kV: napowietrznych, kontenerowych, wewnętrznych,
  • instalacji linii energetycznych niskiego napięcia oraz instalacji oświetlenia ulicznego: przebudowy, kablowania, modernizacji,
  • instalacji przyłączy energetycznych zgodnie ze standaryzacją operatorów sieci, rozbudowy i przebudowy sieci energetycznych,
  • instalacji wewnętrznych w budownictwie wielorodzinnym i jednorodzinnym,
  • uzgodnień z lokalnymi operatorami sieci energetycznych.

Zapraszamy firmy oraz inwestorów prywatnych do kontaktu telefonicznego, mailowego lub wizyty w naszym biurze celem przygotowania pełnej dokumentacji techniczno-prawnej.