post cover

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 125 kW w miejscowości Jarosław

Na przełomie miesiąca marca i kwietnia nasza firma realizowała zadanie polegające na budowie instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w miejscowości Jarosław. W ramach prac zostały wykonane 2 instalacje o łącznej mocy 125 kW.Jarosław