Projekt techniczny

Projekt techniczny systemu fotowoltaicznego przygotowywany jest przez naszych specjalistów, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości inwestora.

Projekt techniczny zawiera:

  • analizę terenu i warunków nasłonecznienia
  • analizę wykonalności inwestycji
  • wstępny projekt koncepcyjny
  • projekty wykonawcze i elektryczne z zastosowaniem licencjonowanego  programu z wyliczeniem oraz analizą kosztów oraz okresu zwrotu inwestycji
  • przygotowanie wniosku do zakładu energetycznego (o wydanie warunków przyłączenia instalacji do sieci)
  • przygotowanie wniosku o warunki zabudowy oraz innych niezbędnych wniosków do przeprowadzenia inwestycji
  • dokumentację techniczną.

Zapytania prosimy kierować na adres  biuro@ressinwestycje.pl (temat wykonanie projektu technicznego)