Systemy fotowoltaiczne

 

– System fotowoltaiczny sieciowy – z angielskiego on-grid – jest to system podłączony do sieci energetycznej. Składający się z paneli fotowoltaicznych, falownika (inwertera) oraz konstrukcji mocującej.  Nadprodukcja energii elektrycznej sprzedawana jest do miejscowego zakładu energetycznego.

Jest to najbardziej efektywne zastosowanie instalacji fotowoltaicznej. Bez względu na wielkość własnego zużycia energia z instalacji fotowoltaicznej dostarczana jest do sieci. Za pomocą pomiarów energii przez licznik energii, rozliczanie energii następuje z operatorem sieci.

 

– System autonomiczny – z angielskiego off-grid – jest to system nie podłączony do sieci energetycznej. Składający się z paneli fotowoltaicznych, regulatora ładowania, falownika(inwertera) oraz akumulatorów dobieranych na podstawie mocy wszystkich urządzeń i dobowego czasu użytkowania. Wytworzona energia jest magazynowana w akumulatorach i wykorzystywana na własny użytek wtedy, kiedy nie ma nasłonecznienia.

Taki system może być źródłem energii do zasilania, gdy sieć publiczna jest niedostępna lub nie jest przewidziana do budowy, np. domy w górach, stacje meteo, zasilanie pomp wodnych na polach uprawnych. Wyprodukowana energia jest magazynowana w baterii akumulatorów.